Na czym polega wzorcowanie przyrządów pomiarowych? O co w tym chodzi? O czym poza tym trzeba jeszcze pamiętać?

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest bardzo ważne, bo dzięki temu można wskazać atrybuty metrologiczne narzędzia kalibrowanego. Podczas procesu wzorcowania powinna być zachowana spójność pomiarowa.

Świadectwo spraWDzenia wytwarza się, żeby skontrolować przyrząd, odnosi się więc do porównania wskazań przyrządu pomiarowego ze wzorcowym urządzeniem, a ponadto ewentualnego wprowadzenia poprawek. Wynik sprawdzenia to tzw. certyfikat sprawdzenia, jest to dokument jaki potwierdza, iż ciśnieniomierz spełnia najważniejsze wytyczne producenta. Wzorcowanie manometrów ma zastosowanie do określenia rzeczywistego błędu wskazania przyrządu, zestawienia go z błędem granicznym wynikającym z klasy przyrządu – czytaj o wzorcowaniu manometrów.

Internet - odbicie

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Jak napomknęliśmy we wcześniejszym fragmencie, dokumentem, który to potwierdza jest świadectwo wzorcowania manometru wynikami kalibracji. Wzorcowanie jest zestawem czynności, które określają relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanym przyrządem pomiarowym a właściwymi wartościami wielkości fizycznych, jakie są realizowane przez wzorzec jednostki miary. Kontrolowanie oraz poprawne wzorcowanie różnorakich przyrządów pomiarowych to jeden z najbardziej istotnych czynników bezpieczeństwa pracy na liniach produkcyjnych w każdej gałęzi przemysłu.
Zachowanie przyrządów w najlepszym, wytrzymałym stanie, jak ich niezmienna kontrola pozwala na utrzymanie najwyższej jakości produktów, jak również pełną wiarygodność wobec klienta.

To najważniejsze, identycznie jak pozostałe sprawy, wymienić można zakup najlepszego sprzętu, przykładowo chłodziarka laboratoryjna, by zapewniać jak najwyższej jakości usługi – chłodziarki laboratoryjne. To konieczne, by klient był zadowolony, by polecał nasze usługi.
Tagi: , , ,
Napisano w Konsole

Najnowsze hity